Nyomtatás

A Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Etikai Kódexe


Ez az etikai kódex összefoglalja azokat a viselkedési, magatartási szabályokat, amelyek segítenek abban, hogy az általunk fontosnak tartott értékek, házirendünk szabályai a mindennapi életünkben valóban megjelenjenek.

Szeretnénk, hogy iskolánk minden tanulója a kódex szabályai szerint viselkedjen!

Az értékeinket képviselő magatartásról

Légy becsületes, megbízható!

Egymást kölcsönösen becsüljétek meg, sem fizikailag, sem lelkileg ne bántsátok egymást!

Törekedj a gyengébbek támogatására!

Ismerd fel, tiszteld és képviseld mindazt, ami szép, jó és igaz!

Törekedj pontos, megbízható munkára!

Fogadd el mások véleményét, szokásait!

Tiszteld a tudást, a műveltséget! Ismerd el mások kiemelkedő teljesítményét!

Segítőkészséggel, együttműködéssel erősítsd iskolánk közösségét!

A hagyománytisztelet, a hazaszeretet legyen fontos érték számodra!

Tetteidért vállald a felelősséget!

Szeresd és védd a természetet!

Légy képes jóságra, szeretetre, igaz barátságra!

Ne feledkezz meg a felnőttek, szüleid, tanáraid tiszteletéről!

A köszönésről

Elvárjuk, hogy diákjaink az iskolában - és az iskolán kívül is - udvarias köszönési formákat használjanak a felnőttek üdvözlésére.

A napszaknak megfelelő köszönésnél például Jó napot kívánok! - az elfogadott.

A köszönés fogadása a másik ember iránti megbecsülés és figyelem megnyilvánulása.

Nem helyes, s ezért mellőzzük az alábbi - bár manapság sokat hallott divatos - köszönési formákat: - Jó napot! vagy Viszlát!

A diákok között elfogadott bármely - ma divatos, de nem durva, trágár - köszönési forma.

Az osztályba belépő tanárt vagy vendéget óra közben - a tisztelet jeleként - felállással köszöntik a diákok.

Szintén a tisztelet jele, hogy az iskolába belépve sapkánkat levesszük, és nem viseljük az épületben!

Továbbtanulásra készülő, felsős diákok használják a Tanár úr/ Tanárnő megszólítást!

Formaságok, külsőségek

Soha ne beszélj a tanárral zsebre tett kézzel, rágógumival a szádban, mert az tiszteletlenség!

A felnőttet - és a fiúk a lányokat - engedd magad elé ajtónál, szűk helyen, mert így kívánja az udvariasság!

Öltözködés

Azt szeretnénk, ha diákjaink megjelenésükben szélsőségektől mentes, közösséget nem sértő, kulturált emberek lennének.

Szeretnénk továbbá, ha az öltözködésetek a tanulók és a tanárok által egyaránt elfogadott lenne.

Ezért az alábbi elvárásokat fogalmazzuk meg:

A tanulók öltözéke, s az öltözék kiegészítői - táska, kitűző, stb.

- nem lehet feltűnően elhanyagolt!

- nem kelthet félelmet! (pl.: horrorisztikus ábrák)

- nem buzdíthat durvaságra, agresszióra! (akár viccesnek tűnő formában sem)

- nem lehet trágár, közönséges! (még ha idegen nyelven van is)

- nem lehet az egészségre ártalmas!

- nem lehet illetlenül kihívó!

Piercinget, testékszereket tanulóink balesetvédelmi okok miatt sem viselhetnek tanítási időben.

Az arc- és testfestés bármilyen formája ebben az életkorban nem elfogadható!

Körmöd és hajad ápolt és festetlen legyen!

Az iskolai ünnepek alkalmával a tanulók ünnepi öltözéke legyen a házirendnek megfelelő: fehér ing/blúz, és sötét nadrág/szoknya.

Az ebédlőben

Az ebédlőben tartsd be a kulturált étkezés szabályait!

Elvárjuk, hogy:

- csak halkan beszélgess,

- ne lökdösődj a sorban;

- a konyhai dolgozókkal illedelmesen beszélj és köszönd meg az ebédet;

- a szűk teremben másokra figyelve közlekedj a tálcáddal;

- étkezés után az asztalt tisztán hagyd ott!

A tanteremben

Az egymás iránti kölcsönös tiszteletnek a munkahely (tanterem) rendjében is tükröződni kell!

A rendért a hetes, és vele együtt a csoport minden tagja felel. Szemetes, rendetlen környezetben nem kezdődhet el a munka (tanítási óra)!

Elvárjuk, hogy az órára érkező tanárt

- tiszta tábla,

- tiszta tanári asztal,

- elegendő kréta és tiszta szivacs várja.

A szemetet a szünetben szedd össze!

Becsengetésig foglald el helyedet a kijelölt teremben, és a tanórához szükséges felszerelést készítsd elő!

A pad nem magántulajdon, ezért nem indokolt, hogy az egyéniség kifejezésének eszközévé váljon, azaz a padokra firkálni és ragasztgatni tilos!

A szünetek és az udvar

Az óraközi szünetek a pihenést szolgálják, ezért a tanteremben egymás nyugalmát kiabálással rohangálással megzavarni nem illik.

Az első szünet a reggeli ideje. Egészségtelen dolog járkálva, kapkodva enni. Uzsonnádat a helyeden ülve, kényelmesen fogyaszd el!

A gyerekeknek nagy szükségük van a mozgásra és a friss levegőre. A második szünet az udvari játék ideje. Vigyázz a magad és mások testi épségére! Ne játssz durván!

Csak azokat a játékokat használd, amelyeket biztonságosan tudsz kezelni!

Lányok és fiúk, szerelem

A szerelem csodálatos dolog!

Nyilvánosan ölelkezni, csókolózni azonban illetlenség. Az iskolában se tedd!

Telefon, elektromos ”kütyük”

A telefonok és mp3-mp4 lejátszók, játékgépek használatát a házirend egyértelműen szabályozza. Emlékszel?

„Tanítási időben a mobiltelefont ki kell kapcsolni, és a táskában kell tartani.”

„A diák semmi olyat nem hozhat az iskolába, ami nem közvetlenül a nevelés-oktatás célját szolgálja…”

A fülbe dugott fülhallgató károsítja a hallásodat, és lehetetlenné teszi a beszélgetést társaiddal, barátaiddal!A feltételek bármelyikét megsértő tanuló a tanári felszólításra köteles azonnal változtatni viselkedésén. Amennyiben a tanári figyelmeztetések eredménytelenek, az igazgató beszélgetésre kéri a szülőket.

Ezt az etikai kódexet az iskola tanulói, szülői, tanári közössége együtt alkották meg.

Kérjük, Te is tartsd tiszteletben!