„Nebuló – a pilisborosjenői iskolásokért- ” Alapítvány

 

Közhasznúsági jelentés

 

2011. év

Tartalom

 

  1. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

1.1.      Mérleg

1.2.      Eredménykimutatás

1.3.       Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

1.4.      Tájékoztató adatok

  1. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
  2. Cél szerinti juttatások kimutatása

4.         Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatás

5.         Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

6.         Közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló

7.         Egyebek

 

 

 

Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. szerint.

 

Kelte: Pilisborosjenő, 2012. április 11.

 

………………………………………………….

Az alapítvány vezetője

 

 

1

8

6

7

7

5

5

7

9

1

9

9

5

6

9

1

3

Statisztikai számjel vagy adószám

 

 

 

Alapítvány adószáma:     18677557-1-13

Alapítvány megnevezése:                „Nebuló- a pilisborosjenői iskolásokért – ”  Alapítvány

Alapítvány címe:                               2097.  Pilisborosjenő, Fő u.30.

 

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

 

Beszámolási időszak.  2011. január 1.- 2011.december 31.

Beszámoló  fordulónapja: 2011. december 31.

 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva”

 

Kelte: Pilisborosjenő, 2012. április 11.

……………………………………….

alapítvány vezetője

 

 

1

8

6

7

7

5

5

7

9

1

9

9

5

6

9

1

3

Statisztikai számjel vagy adószám

Mérleg

Eszközök

 

 

 

 

 

 


 

A tétel megnevezése

2010

2011eFt

eFt


A.

Befektetett eszközök (2.+4.+6. sor)

0

0


I.

MMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 


II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

 


III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 


B.

Forgóeszközök (9.-12. sorok)

1 051

1 514


I.

KÉSZLETEK

 

 

 


II.

KÖVETELÉSEK

 

 

 


III.

ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 


IV.

PÉNZESZKÖZÖK

1 051

 

1 514


c.

Aktív időbeli elhatárolások


 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)

1 051

1 514


 

 

 

 

 

 

 

Források

 

 

 

 

 

 

 

A tétel megnevezése

2010

2011

 

eFt

eFt

D.

Saját tőke (16.-23. sorok)

254

0

479

I.

INDULÓ TŐKE

30

 

30

II.

TŐKEVÁLTOZÁS

 

400

 

224

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

IV.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

V.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-176

0

225

 

ebből közhasznú tevékenységből származó eredmény

-176

 

225

 

Ebből egyéb alaptevékenységből származó eredmény

 

 

 

 

ebből vállalkozási tevékenységből származó eredmény

 

 

 

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek (26.-28. sorok)

0

0

0

I.

HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

II.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

III.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

 

G.

Passzív időbeli elhatárolások

797

1 035

 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)

1 051

0

1 514


 

 

 

Kelte: Pilisborosjenő, 2012. április 11.

......................................................

az alapítvány vezetője (kuratórium elnöke)

 

 

1 8 6 7 7 5 5 7 - 9 1 9 9 - 5 6 9 - 1 3

 

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredménykimutatás

 

 

 

 

 

"A"

(ezer Ft)

 

 

Megnevezés

Alaptevékenység

összes tevékenység

 

 

2010

2011

2010

2011

 

a.

b

c

d

E

f

g

h

 

1

Értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

 

 

 

2

Aktivált saját teljesítmények értéke

 

 

 

 

 

 

 

3

Egyéb bevételek

955

 

883

955

 

883

 

Ebből: Támogatások

955

 

883

955

 

883

 

= egyéb

 

 

 

 

 

 

 

4

Pénzügyi műveletek bevételei

4

 

4

4

 

4

 

5

Rendkívüli bevételek

0

 

0

0

 

0

 

Ebből: Támogatások

0

 

0

0

 

0

 

= egyéb

0

 

0

0

 

0

 

A.

Összes bevétel (1+2+3+4+5+6)

959

887

959

887

 

7

Anyagjellegű ráfordítások

138

 

58

138

 

58

 

10

Egyéb ráfordítások

997

 

328

997

 

328

 

12

Rendkívüli ráfordítások

0

 

276

0

 

276

 

B.

Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12)

1135

0

662

1135

0

662

 

 

 

 

 

 

 

 

C.

Adózás előtti eredmény (A-B)

-176

0

225

-176

0

225

 

I

Adófizetési kötelezettség

 

D.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

 

 

 

 

 

 

 

E.

Tárgyévi eredmény (C-I-D)

-34

0

225

-34

0

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelte: Pilisborosjenő, 2012. április 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….

 

 

 

 

 

 

alapítvány vezetője

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

6

7

7

5

5

7

9

1

9

9

5

6

9

1

3

Statisztikai számjel vagy adószám

 

Közhasznú egyéb szervezet  eredménykimutatása

 

 

A tétel megnevezése

2010

2011A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

959

887


 

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás

955

 

883


 

 

c.) helyi önkormányzati

149

 

229


 

 

d.) egyéb

806

 

654


 

5.

Egyéb bevétel

4

 

4


B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

 


C.

Összes bevétel (A+B)

959

887


D.

Közhasznú tevékenység ráfordításai

1135

662


 

 

Anyagjellegű ráfordításai

138

 

58


 

 

Egyéb ráfordítások

997

 

328


Rendkívüli ráfordítások

276


E.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0


F.

Összes ráfordítás (D+E)

1135

662


G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0

0


H.

Adófizetési kötelezettség

0


I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0

 


J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

-176

225


 

Kelte: Pilisborosjenő, 2012. április 11.

......................................................

az alapítvány vezetője (kuratórium elnöke)

 

 


1 8 6 7 7 5 5 7 - 9 1 9 9 - 5 6 9 - 1 3

Statisztikai számjel vagy adószám
Közhasznú egyszerűsített éves beszámolóTájékoztató adatok


(eFt)


2010.év

2011.év

A.

Személyi jellegű ráfordítások

0

01.

Bérköltség

0

0
2.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

03.

Bérjárulékok

0

0

B.

A szervezet által nyújtott támogatások
Közhasznú tevékenység összesen
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Tanulmányi versenyek támogatása könyvjutalmakkal

9

0


Színházlátogatás

33

106


Tanulószoba, napközis játékok, fejlesztő játékok

103

35


Rendezvények, szakkörök támogatása

71

66


Évkönyv


245


Egyéb

6Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés összesen

222

452

Sportolási lehetőségek feltételeinek javítása, versenyek szervezése, lebonyolításaTáborozások, kirándulások sportprogramjának támogatása

62

120


Sportversenyek költségei

80Udvari játékok átadása iskola részére

657Képességfejlesztő játékok

55

32


Sportolási lehetőségek feltételeinek javítása, versenyek szervezése, lebonyolítása összesen

854

152

Bankköltség

27

27


Egyéb működési költségek

31

31


Működési költségek

58

58


Mind összesen

1134

662


Kelte: Pilisborosjenő, 2012. április 11. 

……………………………………….


alapítvány vezetője


 

 

2.            A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

 

 

 

 

 

 

2010

2011

 

 

 

eFt

eFt

 

 

Saját tőke

260

479

 

 

Induló tőke

30

 

30

 

 

Tőkeváltozás

400

 

224

 

 

Tárgyévi eredmény  (1+2+3-4)

-170

 

225

 

 

Tárgyévi eredményt befolyásoló tényezők

 

 

 

 

 

Önkormányzattól kapott támogatás

378

 

0

 

 

Magánszemélyektől kapott támogatás

74

 

329

 

 

vállalkozóktól kapott támogatás

0

 

0

 

 

Egyéb bevétel

4

 

4

 

 

Magánszemélyek 1 %-os befizetései

659

 

792

 

 

Összes bevétel (1)

1 115

1 125

 

 

előző évi tartalékból felhasznált támogatások (2)

642

554

 

 

tárgyévi támogatásból fel nem használt támogatások (3)

-798

-792

 

 

alapítvány saját kiadásai

58

 

58

 

 

1%-os támogatások felhasználása sport célra (udvari játékok, táborok)

477

 

152

 

 

1%-os támogatások felhasználása oktatási célra (szakkörök, tanulmányi versenyek)

125

 

173

 

 

egyéb kiadások (iskolai udvar fejlesztése)

130

 

0

 

 

képesség fejlesztő játékok, iskolai eszközök

149

 

229

 

 

udvar fejlesztési kiadások

130

 

0

 

 

képesség fejlesztő játékok, iskolai eszközök, versenyek támogatása

66

 

50

 

 

Összes kiadás (4)

1135

662

 

 

Tárgyévi eredmény

-176


225

 

 

 

 

 

 


 

Az Alapítvány saját vagyona 479 eFt, 2011.év során  225 eFt-tal növekedett.

A tárgyévben 1.125 eFt támogatást kapott, melyből valamint az előző évi tartalékból felhasznált támogatás 662 e Ft.


Az Alapítvány a támogatásokat főleg magánszemélyektől kapta,  egyéb cél szerinti kiadásokra.

A Pilisborosjenői Önkormányzattól cél szerinti támogatást kapott az alapítvány 2010-ben 378 e Ft összegben. Az előző évben fel nem használt összegből iskolai eszközök kerültek beszerzésre. Az Önkormányzat felé a támogatás összegével az elszámolás megtörtént.


Az alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1 %-ának jogcímén a költségvetés 792 eFt támogatást utalt át. A támogatásokat az iskolai eszközök fejlesztésére, táborokra, szakkörök támogatására fordították. Az 1 %-os támogatásokból még fel nem használt összeg, 1.036 eFt elhatárolásként került kimutatásra.

 


 
 

 

 

3.            Cél szerinti juttatás

 

Az Alapítvány 2011. évben egyéb cél szerinti támogatásban a magánszemélyek hozzájárulása révén 329 eFt összegben részesült.

A támogatást az táborokra, eszközök vásárlására költötte. A fel nem használt támogatás Tartalékba került.

4.            Központi költségvetési szervtől, helyi önkormányzattól kapott támogatás

 

Az alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült.

Az alapítvány önkormányzati támogatásban 2010-ben 378 e Ft összegben részesült. A kapott támogatásból 2010-ben  149 e Ft, 2011-ben 229 eFt felhasználásra került.

Az alapítvány részére a személyi jövedelemadó 1 %-ának jogcímén a költségvetés 792 eFt támogatást utalt át. Az Alapítvány a költségvetési támogatásból 2011. év végéig fel nem használt összeg 1.036 eFt.  Az összeg az Alapítvány bankszámláján rendelkezésre áll.

 

 

5.            Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke

 

Vezető tisztségviselők sem pénzbeni sem természetbeni juttatásban nem részesültek. A Kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.

 

 

6.            Közhasznúsági tevékenységről szóló rövid beszámoló

 

A „Nebuló – a pilisborosjenői iskolásokért” - Alapítványt 1997. július 10-én A Domb Alkotóműhely Baráti Kör alapította 30 eFt alapítói vagyonnal. A Pest megyei Bíróság az Alapítványt 1997. július 29-én, a 4.PK.60.286/1997/2. ügyszámú végzésében bejegyezte és 1416. szám alatt nyilvántartásba vette.

Az Alapító okirat módosítása eredményeként a Pest megyei Bíróság 4. Pk. 60.286/1997/4. sz. végzéssel az alapítványt 1998. szeptember 17-i hatállyal közhasznú szervezetnek minősítette.

 

Az alapítvány célja: A pilisborosjenői általános iskolások oktatás, sportolás és szabadidő tevékenységének segítése.

 

Az Alapítvány székhelye: 2097. Pilisborosjenő, Fő u. 30

Az Alapítvány kiadásainak  100 %-át közhasznú tevékenységre fordította.

A tárgyévben végzett közhasznú tevékenységeket az alábbiakban mutatjuk be.

 

 

2010.év

2011.év

 

eFt

eFt

 

tanulmányi versenyek támogatása könyvjutalmakkal

9

 

Tv, házimozi, kamera beszerzés

0

245

Színházlátogatás

33

108

könyvtári könyvek, napközis játékok átadása iskola részére

 

 

tanulószoba, napközis játékok, fejlesztő játékok

103

34

rendezvények, szakkörök támogatása

71

65

egyéb

6

 

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés összesen

222

452

táborozások, kirándulások sportprogramjának támogatása

62

152

sportversenyek költségei

80

 

Udvari játékok átadása iskola részére

657

 

képességfejlesztő játékok

55

 

sport összesen

854

152

bankköltség

27

27

egyéb működési költségek

31

31

működési költségek

58

58

mind összesen

1134

662

 

Kelte: Pilisborosjenő, 2012. április 11.

......................................................

az alapítvány vezetője (kuratórium elnöke)