A következő növendékeket érinti:

Dócs Antal János

Hollauer Réka

Kovalcsik Ádám

Tóth Ádám

Január 22-én 15:15-kor

1.osztály (1.b. csoport)  Dócs Antal János

Kovalcsik Ádám

Dobszay: Hangok világa I.

Népdalok: kívülről szöveggel, kottából szolmizálva és ABC-s névvel.

1. Anyám édes anyám 10.o.

2. Kinyílt a rózsa 11.o.

3. Szegény legény 14.o.

4. Harcsa van a vízben 26.o.

5. Megrakják a tüzet 37.o.

6. Röpülj páva 39.o.

 

Január 23-án 16:00-kor

3. osztály (3.b. csoport) Hollauer Réka, Tóth Ádám

Dobszay:Hangok világa III.

Népdalok: kívülről szöveggel, kottából szolmizálva és ABC-s névvel.

1. Aki szép lányt 9.o.

2. Árok partján 15.o.

3. Nagy ereje 16.o.

4. Tavaszi szél 18.o.

5. A tamási 25.o.

6. Tisza partján 34.o.

7. Táncba orcád 84.o.

Dúrok, mollok: 3#, 3b-ig

Hármashangzatok (dúr, moll, szűkített és bővített) felépítése, dúr és moll hámashangzat éneklése szolmizálva

zenei műszavak:

maggiore-minore

 

Ritmuskopogás két kézzel: 11.oldal

jobb kéz: ritmussorozat

bal kéz: mérő