Ismertető

„…osztani magad:
-hogy így sokasodjál
kicsikhez hajolni
-hogy magasodjál
hallgatni őket-
hogy tudd a világot,
róluk beszélni,
ha szólsz a világhoz.
Széjjel szóródni
eső a homokra
-sivatagnyi reménytelen dologra
s ha nyár se lesz tőled
s a táj se zöldebb:
-kutakká gyűjt a mély:
-soká isznak belőled!”
(Váci Mihály)
Iskolánk a falu szívében található. 1945-83-ig önálló intézmény volt, több épületben zajlott az oktatás. 1983-93 között a szomszédos községgel, Ürömmel közös fenntartás alatt működött új épületben és a régiben. 1993-ban a közös intézmény a községekkel egyetemben kettévált, a pilisborosjenői gyerekek újra a községi épületben nyertek elhelyezést. 2003-ban átadásra került egy új épületszárny, így megszűnt a két telephelyen történő tanítás. Az intézmény 13 tantermesre bővült, ebédlő, rajz-zeneterem, természettudományi és számítástechnikai terem épült. Az új szárny esztétikus, jól kapcsolódik a régi épülethez. Ugyanakkor a bővítés további két üteme forráshiány miatt késik, továbbra sincs tornaterem, sem sportudvar, és a tantermek száma kevés. Az intézményi terület szűkössége és a tervezés hibái funkcionális zavarokat okoznak, ezek megoldása még várat magára. Az iskola tíz évvel ezelőtt, mint nyolc évfolyamos általános iskola 126 tanulóval nyitotta meg kapuit. Azóta a tanulólétszám örvendetesen emelkedett, jelenleg: 240 fő. / 2004 es adat/
A  2008-2009-es tanév induló létszáma: 210 fő.
Ez a fejlődés nemcsak az agglomerációs növekedés eredménye, hanem iskolánk színvonalának elismerése is. Ez arra kötelez bennünket, hogy a jövőben is megőrizzük az intézmény megszerzett jó pozícióját, és lehetőség szerint fogadjuk a körzeten kívüli, bennünket értékeinkért választó családok iskolás gyermekeit. A létszám növekedése mellett meg kívánjuk őrizni a kistelepülési iskola családias jellegét, és azokat a pedagógiai elveket, melyek a személyiségközpontú, egyénre szabott oktatást, nevelést tűzik ki céljukként.
A tanári kar tagjai jól felkészült szakemberek, derűs, baráti légkör kialakítására törekednek, hogy munkájuk a leghatékonyabb lehessen. A nevelés számtalan értelmezéséből az alábbit valljuk magunkénak: „A nevelés olyan céltudatos, tervszerű, hosszantartó és felelősségteljes tevékenység, amely csak ott lesz hatékony és eredményes, ahol biztosított az a légkör, amelyben gyerek, pedagógus és szülő jól érzi magát.”. Alapvető törekvésünk állni a versenyt a főváros kínálta lehetőségekkel, helyben biztosítani a színvonalas oktatást, hogy a gyerekek minél később kényszerüljenek bejárásra, ugyanakkor felkészíteni őket arra, hogy sikeresen folytathassák tanulmányaikat Budapest széleskörű választást biztosító középiskoláiban. Ezért iskolánk minden évfolyamon biztosítja az átjárhatóságot.
Az iskola jellegzetessége a német nemzetiségi nyelv tanítása. Ez régi hagyománya az iskolának, hiszen a községben sváb kisebbség él, amely támogatta a nemzetiségi nyelv oktatásának bevezetését /1971/. A jól megalapozott, középfokú nyelvtudás lehetőséget teremt tanulóink számára, hogy nyelvi tagozatos középiskolákban folytathassák tanulmányaikat, és mielőbb sikeres nyelvvizsgát tehessenek. Másik jellegzetességünk a számítástechnika és informatika széles körű oktatása, illetve a számítógép egyre bővülő felhasználása más tantárgyak oktatásában. Tantestületünk nagy része igyekszik oktató-nevelő munkája során kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket /művészettörténeti saját oktatóprogram, szemléltetés, felzárkóztatás egyénre szabott feladatsorokkal, nyelvi oktatóprogramok használata, stb…/. Az iskola épületében korábban hangszeres magán zeneiskola működött. 2003-ban a fenntartó kibővítette az iskola profilját, és a korábbi zeneoktatást folytatandó alapfokú művészeti oktatást indított be. A 100 növendék többsége iskolánk tanulói közül kerül ki. A művészeti oktatás a délutáni hasznos időtöltést, a sokoldalú személyiségfejlesztést, közösségformálást és a kultúra megszerettetését is szolgálja.
Tanulóinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben építkezni. Az élethosszig tartó tanuláshoz szeretnénk biztos alapokat nyújtani olyan környezet megteremtésével, ahol minden egyes diák a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából. Iskolánk szakmai kiválóságra és személyiségfejlesztésre törekszik. Nem tantárgyakat, gyermekeket tanítunk, a legfőbb érték az ember. Társadalmi felelősségünk tudatában mindannyian törekszünk fejlődésre és kiválóságra. A szülőket legfontosabb szövetségesünknek tekintjük, törekvéseink közösek. Küldetésünket így látjuk:
„Mondd és elfelejtik,mutasd meg és emlékeznek,vond be őket és megtanulják.”
/ Konfucius /