A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola tanárai

általános iskola

Dienes Dóra     igazgató, tanító
Mikolay Ágnes     igazgatóhelyettes, tanító
Ádám Zsuzsanna     4.b osztály osztályfőnöke, napközis tanár
Jeges Boglárka Anna      1.b osztály osztályfőnöke
Bálint Gáborné     napközis tanár
Csányi Krisztina      történelem, erkölcstan, 5.a osztály osztályfőnöke
Csikós Péterné      német, német munkaközösség-vezető
Csiszár Dóra     tanító, német, 3.b osztály osztályfőnöke, alsós munkaközösség-vezető
Szécsényiné Weidemann Dóra     magyar nyelv-, és irodalom
Dessewffy Erzsébet      német, 8. osztály osztályfőnöke
Dr. Andrónyiné Szűcs Borbála     napközis tanár
Kopcsayné Novák Andrea     pedagógiai asszisztens
Fodor Alice      tanító, 2.b osztály osztályfőnöke
Gyimesiné Szabó Réka      természetismeret, egészségtan, biológia, földrajz, 7.b osztály osztályfőnöke
Hangyel Orsolya      angol, technika, rajz, erkölcstan
Herceg Judit      napközis tanár, magyar nyelv-, és irodalom
Hevér Ferenc      testnevelés
Tóth Zsuzsanna     tanulószoba
Pomázi Ágnes     pedagógiai asszisztens
Kárász Gabriella      tanító, 2.a osztály osztályfőnöke
Karay Aladárné      napközis tanár, történelem
Kenyeres Ildikó     napközis tanár
Krémer Csilla      tanító, 4.a osztály osztályfőnöke
Kupa Kinga      matematika, fizika, 6.a osztály osztályfőnöke, felsős munkaközösség-vezető
Kupa Kornélia      pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus
Mák Flóra     német
Molnár Marianne     német, 6.b osztály osztályfőnöke
Monszport Kriszta     ének, dráma
Páhi Lőrinc     kémia
Pavluska-Vizsnyai Zsuzsanna      fejlesztőpedagógus
       
Reiter Bence      testnevelés
Ságiné Sebők Magdolna     német, 5.b osztály osztályfőnöke
Sarlós Éva      tanulószobás tanár, könyvtáros
Suhajda Zsófia      napközis tanár
Susán Katalin      angol
Szabóné Erős Xénia     tanító, 1.a osztály osztályfőnöke
Szénási Éva      napközis tanár
Vetró Tünde      matematika, informatika, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 7.a osztály osztályfőnöke
Vízkelety Anikó      tanító, 3.a osztály osztályfőnöke