A Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Általános Iskola tanárai

általános iskola

Dienes Dóra     igazgató, tanító
Jávor Csaba     igazgatóhelyettes, néptánc
Ádám Zsuzsanna     tanító, napközis tanár
Antonovits Márta      tanító, 4.b osztály osztályfőnöke
Bálint Gáborné     napközis tanár
Csányi Krisztina      történelem, erkölcstan, 8.a osztály osztályfőnöke
Csikós Péterné      német, német munkaközösség-vezető
Csiszár Dóra tanító     német, 2.b osztály osztályfőnöke, alsós munkaközösség-vezető
Csiszár Károly      magyar nyelv-, és irodalom
Dessewffy Erzsébet      német, 7. osztály osztályfőnöke
Dr. Andrónyiné Szűcs Borbála     napközis tanár
Farkas Krisztina     pedagógiai asszisztens
Fodor Alice      tanító, 1.b osztály osztályfőnöke
Gyimesiné Szabó Réka      természetismeret, egészségtan, biológia, földrajz, 6.b osztály osztályfőnöke
Hangyel Orsolya      angol, technika, rajz, 8.b osztály osztályfőnöke
Herceg Judit      napközis tanár, magyar nyelv-, és irodalom
Hevér Ferenc      testnevelés 5.a osztály osztályfőnöke
Horváth Kornélia      német, tanulószoba
Illés Tiborné     napközis tanár
Kárász Gabriella      tanító, 1.a osztály osztályfőnöke
Karay Aladárné      napközis tanár, történelem
Kenyeres Ildikó     pedagógiai asszisztens, napközis tanár
Kormos Mercédesz      tanító, napközis tanár, rajz, technika
Krémer Csilla      tanító, 3.a osztály osztályfőnöke
Kupa Kinga      matematika, fizika, felsős munkaközösség-vezető
Kupa Kornélia      pedagógiai asszisztens, gyógypedagógus
Mák Flóra     német
Mikolay Ágnes Éva      tanító, 3.b osztály osztályfőnöke
Mikóné Aczél Katalin     tanulószobás tanár
Molnár Marianne     német, 5.b osztály osztályfőnöke
Müller Erika      ének
Páhi Lőrinc     kémia
Pavluska-Vizsnyai Zsuzsanna      fejlesztőpedagógus
Peltzer Zsuzsa     pszichológus
Reiter Bence      testnevelés
Ságiné Sebők Magdolna     német
Sarlós Éva      tanulószobás tanár, könyvtáros
Suhajda Zsófia      pedagógiai asszisztens
Susán Katalin      tanító, angol
Szabóné Erős Xénia     tanító, 4.a osztály osztályfőnöke
Szénási Éva      napközis tanár
Vetró Tünde      matematika, informatika, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 6.a osztály osztályfőnöke
Vízkelety Anikó      tanító, 2.a osztály osztályfőnöke